Product was successfully added to your shopping cart.
privacy verklaring - The Nail Company
0item(s)

Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

Privacy verklaring

privacy verklaring

The-nailcompany gevestigd aan Mon Plaisir 61,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

The-nailcompany.nl Mon Plaisir 61 0031 076-5039876

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

The-nailcompany.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten

en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen,

om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,

neem dan contact met ons op via sales@goedkoosptenagelproducten.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 

The-nailcompany.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling.

- Verzenden van onze nieuwsbrief.

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren,

- Om goederen en diensten bij je af te leveren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

The-nailcompany.nl neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van

The-nailcompany tussen zit. The-nailcompany gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Webshop magento, outlook emailprogramma, buckaroo betaalsysteem.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

The-nailcompanybewaard  je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  Delen van persoonsgegevens met derden

 

The-nailcompany verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The-nailcompany gebruikt cookies of vergelijkbare technieken. In het webshop magento system.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens

door the-nailcompany.nl en heb je het recht op gegevenso verdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot

intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar sales@goedkoopstepedicure.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen

. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

The-nailcompany.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op met onze klantenservice of via info@the-nailcompany.nl